Μπόϊλερ Λεβητοστασίου – αντλίες θερμότητας

Στην Έκθεση της Αντιπροσωπείας του Εργοστασίου μας μπορείτε να βρείτε όλα τα εγγυημένα και οικονομικά προιόντα με όλες τις πιστοποιήσεις της Solen όπως Boiler λεβητοστασίου με πέντε χρόνια εγγύηση, boiler λεβητοστασίου Glass για αντλίες θερμότητας με 5 χρόνια εγγύηση, δοχεία αδράνειας buffer, solar kits, ηλιακούς συλλέκτες, βάσεις στήριξης καθώς και πληθώρα ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.

Μπόϊλερ Λεβητοστασίου - αντλίες θερμότητας

Μπόϊλερ Λεβητοστασίου GLASS

  • Με 1 Εναλλάκτη (Διπλής Ενέργειας)
  • Με 2 Εναλλάκτες (Τριπλής Ενέργειας)
Μπόϊλερ Λεβητοστασίου - αντλίες θερμότητας

Μπόϊλερ Λεβητοστασίου GLASS για αντλίες θερμότητας

  • Με 1 Εναλλάκτη για σύνδεση με αντλία θερμότητας
  • Με 2 Εναλλάκτες για σύνδεση με Α/Θ και ηλιακούς συλλέκτες
Μπόϊλερ Λεβητοστασίου - αντλίες θερμότητας

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ BUFFER

  • 160lt – 1000lt (χωρίς εναλλάκτη)
  • 160lt – 1000lt (με ένα εναλλάκτη)
  • 160lt – 1000lt (με δύο εναλλάκτες)
Μπόϊλερ Λεβητοστασίου - αντλίες θερμότητας

Solar Kit

Μπόϊλερ Λεβητοστασίου - αντλίες θερμότητας

Συλλέκτες – Βάσεις Στήριξης

Μπόϊλερ Λεβητοστασίου - αντλίες θερμότητας

Ανταλλακτικά και Εξαρτήματα